Luật Bất Động Sản

Cư dân có quyền lợi gì khi chung cư bị giải tỏa hay không?

Phá dỡ nhà ở thuộc diện giải phóng mặt bằng thì chỗ ở của hộ gia đình, cá nhân được giải quyết theo chính sách về bồi thường, hỗ trợ

Người thuê đất khi chuyển nhượng sạp hàng được hướng những quyền lợi gì?

Hiện nay, bạn đang là người thuê đất căn cứ vào Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đã được ký kết. Khi bạn không tiếp tục thuê thửa đất

Điều kiện để được tặng, cho quyền sử dụng đất gồm những gì?

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép tặng cho

Có được tự ý chia đất thừa kế hay không?

Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất giữa “vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng

Tìm hiểu đã tặng cho đất thì có được đòi lại không?

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp chuyển nhượng bất động sản phải tiến hành bằng văn bản và đăng ký quyền sở hữu. Đối với trường hợp đã

Bồi thường đất chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ thế nào cho đúng?

Điều 12 Nghị định 47/2014 của Chính phủ (quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) có quy định về việc hỗ