Điều kiện để được tặng, cho quyền sử dụng đất gồm những gì?

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không được nhận đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép tặng cho quyền

Hỏi: Gia đình tôi được giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP tại phường Trưng Nhị, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2003 gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất này.

Nay mẹ tôi muốn làm thủ tục tặng cho tôi quyền sử dụng toàn bộ các thửa đất nông nghiệp nêu trên. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện để nhận tặng cho không?

Phạm Thị Trần Quỳnh, Vĩnh Phúc

tặng cho đất nông nghiệp
Trả lời:

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc trả lời như sau:

Khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 188, khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, hợp đồng tặng cho đã được công chứng theo quy định thì bà Quỳnh được nhận tặng cho nông nghiệp do bố mẹ để lại, đó là:

– Có Giấy chứng nhận.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện trên đây, còn có điều kiện khác như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép tặng cho quyền sử dụng đất.

– Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

– Hộ gia đình, cá nhân không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *