lưu ý khi kê giường hợp phong thủy

Tìm hiểu những lưu ý khi kê giường theo phong thủy

Nếu kê giường mà vị trí đầu dường dưới thanh dầm của phòng, theo phong thủy sẽ gọi là hung hình, tức là bạn sẽ luôn có cảm giác bị