quyền sở hữu đất đai

Cư dân có quyền lợi gì khi chung cư bị giải tỏa hay không?

Phá dỡ nhà ở thuộc diện giải phóng mặt bằng thì chỗ ở của hộ gia đình, cá nhân được giải quyết theo chính sách về bồi thường, hỗ trợ

Điều kiện để được tặng, cho quyền sử dụng đất gồm những gì?

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép tặng cho

Tìm hiểu đã tặng cho đất thì có được đòi lại không?

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp chuyển nhượng bất động sản phải tiến hành bằng văn bản và đăng ký quyền sở hữu. Đối với trường hợp đã